Main content

Alert message

Gerbiami bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 2 % GPM paramos galimybe 2017 metais paramą skyrėte mokyklai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.
Jūs labai padėsite mokyklai, jeigu skirsite 2 % GPM ir šiais metais. Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines bei mokymo(si) erdves.
Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią bei gražią aplinką ir tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

Mokyklos administracija

Rekvizitai 2% paramai:
Paramos gavėjo tipas: 2
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190138361
Paramos gavėjo pavadinimas: KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLA

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio dalį skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir pateikti 2% formos FR0512 versija 03 prašymą internetu:

  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Jūs būsite nukreipti į Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija 03. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

ANTRAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos arba mūsų mokyklos svetainės prašymo formą ir atsispausdinkite jį.

  1. Formos viršuje spausdintomis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2017), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar  1 procentą) skiriate mokyklai.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą prašymą nuneškite į artimiausią Mokesčių inspekcijos skyrių arba išsiųskite paštu (išskyrus elektroninį paštą). Adresas: Europos pr. 105, LT – 44500 Kaunas). Formoje duomenys pildomi DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. balandžio 29 d.

Iškilus neaiškumams pagalbos galite kreiptis  telefonu:

  • 8 37 312 004 (mokyklos raštinė),
  • 1882 (Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpasis numeris).

Pildymo instrukcija trumpai:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas
2 laukelyje – Jūsų telefono numeris
3V laukelyje – JŪSŲ VARDAS
3P laukelyje – JŪSŲ PAVARDĖ
4 laukelyje – JŪSŲ ADRESAS
5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (2017), už kurį nuo gautų pajamų mokėtino arba mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti;
6S laukelis – pažymima „X“
E1 laukelyje – gavėjo tipas „2“ (vienetas, turintis teisę gauti paramą)
E2 laukelyje – 190138361 (gavėjo identifikacinis numeris)
E4 laukelyje – rekomenduojama 2,00 %
E5 laukelyje maksimali reikšmė – 2017 m.

Užpildę deklaraciją pasirašykite ir įrašykite savo vardą bei pavardę.