Spausdinti
 
 

Mokytojams

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“
E-mokykla
Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“
Ugdymo plėtotės centras
ŠMM švietimo ir aprūpinimo centras
Švietimo informacinių technologijų centras
IQES online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti
MUKIS (mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)
Švietimo mainų paramos fondas
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas

Mokiniams

Vaikų linija
KRITIŠKAS ATVIRAS STIPRUS
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pedagogams ir tėvams
Draugiškas internetas
Būk saugus elektroninėje erdvėje
„Vaikų linija”. Kampanijos “Be patyčių” biblioteka
Paramos vaikams centras
Informacija apie vaikų privatumo apsaugą
Lietuvos tėvų forumas