Spausdinti

Bibliotekoje - informacijos centre Jūsų laukia:

Bibliotekininkė  Marytė Ališauskienė

Skaitytojai aptarnaujami:

I –V 8.00 – 16.00

Paskutinė mėnesio diena – tvarkymosi diena.

biblioteka1

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.

                                                                                                                                      V. M. Tekerėjus

MISIJA

Tenkinti mokyklos bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius, savo knygų fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese. Komplektuoti bibliotekos fondą taip, kad jis atitiktų dabartinės didaktikos reikalavimus, ugdymo tikslus, bendruosius mokymo  principus, organizacines mokymo formas. Teikti kokybiškas paslaugas, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Šiuo metu jaukiose, šviesiose bibliotekos ir skaityklos patalpose:

Bibliotekos fonde yra 11984 egz. grožinės bei mokomosios literatūros ir 9568 egz. vadovėlių ir gana gausus elektroninių dokumentų fondas, juo naudojasi apie 350 progimnazijos bendruomenės narių.

ATSISKAITYMAS SU BIBLIOTEKA

Kiekvienas moksleivis ir darbuotojas, išeidamas iš mokyklos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius. Sugadintą ar pamestą leidinį turi pakeisti tokiu pačiu, arba lygiaverčiu.

Bibliotekininkės stengiasi vadovautis penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto Š. R Ranganatano dėsniais:

1. Knygos turi būti naudojamos.

2. Kiekvienam skaitytojui - jo knygą.

3. Kiekvienai knygai - jos skaitytoją.

4. Taupyk skaitytojo laiką.

5. Biblioteka - augantis organizmas.

 

pdf2 Rekomenduojamos literatūros sąrašas