Main content

Alert message

VEIKLA

 1. Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

 2. Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.

 3. Ugdo mokinių sveikos gyvensenos gebėjimus.

 4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

 5. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą.

 6. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

 7. Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.

 8. Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 9. Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

 10. Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje.

 11. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką.

 12. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.

 13. Dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

 14. Teikia pirmąją pagalbą.

 15. Tvarko medicinos dokumentus, kaupia  metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

 16. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją suinteresuotoms institucijoms.

DARBO LAIKAS

Pirmadienis – 8.00 – 16.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.